راه های ارتباطی با ما

آدرس: زاهدان خیابان کوثر انتهای کوثر۷ فروشگاه زیبیت کالا

تلفن :       ۰۹۳۹۹۴۵۴۵۳۸

تلفن سفارشات : ۰۹۳۹۹۴۵۴۵۳۸

نمابر :

ایمیل مدیرعامل : zibetkalamanager@gmail.com

ایمیل سفارشات : info@zibetkala.com

ایمیل :  zibetkala@gmail.com

1